SAMLINGSLOKAL ÖPPEN

Samlingslokalen är nu klar frånsett några detaljer. Det går bra att boka framöver enligt tidigare rutiner