Vid Darttavlan, utanför Biljarden finns en bokhylla.

Det är fritt fram att ta, låna, byta böcker

Varsågoda

Samlingslokalen är nu klar frånsett några detaljer. Det går bra att boka framöver enligt tidigare rutiner