För dig som vill ha en ren bil:
Belysning och pump på spolplattan startas med taggen som då registrerar användaren.
Under ca 90 min är belysning och pump på spolplattan kopplad till den.
OBS! Tvättplatsen är endast till för bilar uppställda i garaget.

Glöm inte att meddela vaktmästaren när något har gått sönder så att det kan åtgärdas så snart som möjligt.