Välkommen att använda samlingslokalen vid privata sammankomster för de boende i huset.
Samlingslokalen bokas via internet eller med ELS Vision tavlan i källaren. Man bokar förmiddag (8-14) eller eftermiddag (14-22 resp 23). Max 3 bokningar kan göras i förväg. Max antal personer som samtidigt får vistas i lokalen är 50 st.

Förutsättningar för nyttjande av samlingslokalen:

 • Endast lägenhetsinnehavare i denna fastighet får boka lokalen.
 • Under följande tider får lokalen användas: Söndag tom torsdag 8.00 - 22.00. Fredag och lördag 8.00 - 23.00.
 • Strömmen i lokalen kommer automatiskt att brytas kl 22.00, resp 23.00. Viss förvarning kommer att ske.
 • Lägenhetsinnehavaren/bokaren är ansvarig för lokalen.
 • Lokalbokaren står själv för kaffefilter, toapapper etc.
 • Lokal, pentry och toalett skall vara avstädade till kl 12 dagen efter användandet.
 • Lokalbokaren står själv för städutrustning.
 • Barn och ungdom under 16 år får inte vistas i lokalen utan vuxen närvarande.
 • Övernattning är ej tillåten i lokalen.
 • Rökning är naturligtvis också förbjuden.
 • Beroende på brandfaran är stearinljus inte heller tillåtna.

Visa hänsyn! 
Tänk på de som bor ovanför lokalen - det är rätt så lyhört!

När du bokar samlingslokalen får du även tillgång till pentryt och till det lilla förrådet med 4 bord, 14 stolar. Vill du låna ytterligare bord och stolar bokar du detta med de förtryckta lapparna som finns vid brevlådan utanför samlingslokalen senast en vecka i förväg. Fyll i alla uppgifter på lapparna.


Tillsynsansvariga är: Ingegärd och Per Erik Olsson lägenhet 263, tel. 0733-447724