Välkommen till bastun som finns i ett rum innanför samlingslokalen.
Bastun bokas samtidigt som man bokar samlingslokalen. Det finns således ingen särskild bokning för bastun.

Så här använder vi bastun:

 • Du sätter på bastun genom att på kontrollpanelen vrida det vänstra stora vredet (timern)
  till läge 1, 2 eller 3 (SIFFROR I RÖDA FÄLT). Förslag läge 3. Röd kontrollampa tänds.
  Om du sätter vredet på enbart svarta  siffror slås inte strömmen på.
 • Därefter ställer du in det högra vredet (termostaten) på kontrollpanelen
  till önskat läge. Läge 5 motsvarar ung 50 grader.
  Läge 6 ung 70 grader och läge 7 ung 90 grader.
  Uppvärmningen tar ca 30-60 minuter

Inne i bastun:

 • Tycker du att värmen är för torr kan du fylla vatten i rännan på aggregatet inne i bastun.
  Eller inmundiga en öl!!!!!
 • Vissa tycker det är behagligare med fuktig luft. Då kan du ösa vatten på
  stenarna med träskopan till önskat fuktigt klimat erhålls.
  Prova dig fram!
  För gemensam trevnad - använd sittduk eller handduk att sitta på!

När du är färdigbastad:

 • stänger du av bastun genom att vrida timern ovan till 0-läget (röd kontrollampa slocknar)
 • torkar du av golvet under aggregatet och golvet i omklädningsrummet
  med "svabben" samt skrapar av duschgolvet - ta också med ev. tomburkar!
 • lämnar du bastudörren stängd - bastun är självventilerad!

Ungdomar under 16 år får inte ensamma utnyttja bastun!

Kontaktperson: Per Erik Olsson Lägenhet 263 tel 073 344 77 24